Valné zhromaždenie UIMLA vo Francúzsku (jar 2017)


​V dňoch 13.-16.4.2017 sa vo francúzskom Crozet  konalo valné zhromaždenie delegátov UIMLA.
V prvý deň rokovania bol pod záštitou prezidenta UIMLA (Henri Duvoisin), kde delegáti predstavovali svoje vízie budúcnosti spoločnej organizácie. Následne sa konali rokovania delegátov.
Hlavným bodom rokovaní bola snaha čo najviac rozšíriť organizáciu do ostatných krajín a tým dať na vedomie verejnosti našu silu a jednotu. Doležité je, aby o nás ľudia vedeli a rešpektovali čoraz silnejšie postavenie UIMLA na trhu.
V rámci rozširovania organizácie bolo za plného člena UIMLA prijaté hlasovaním Rumunsko, čomu predchádzala búrlivá diskusia delegátov. 
Ďalej sa diskutovalo p prijímaní severských krajín, ďalších krajín Južnej Ameriky, ale aj Japonska a USA. V tomto smere je potrebné ešte urobiť veľa organizačnej práce.
Rakúsko bolo prijaté za ašpirantskú krajinu po prezentácii rakúskej delegácie.
Nasledujúce výročné valné zhromaždenie bude v novembri 2017 v Belgicku.