Vitajte na stránke Slovenskej asociácie horských sprievodcov, ktorá ako jediná na Slovensku odborne a profesne zastrešuje medzinárodných horských sprievodcov.

 

Valné zhromaždenie UIMLA v Holandsku (jeseň 2016)


V dňoch 10.-13.11.2016 sa v Utrechte konalo valné zhromaždenie delegátov UIMLA.

Oznamovacia povinnosť zahraničných medzinárodných horských sprievodcov UIMLA pri pôsobení v SR


Toto je dokument, ktorý sa týka nahlasovacej povinnosti zahraničných IML, ktorí chcú vykonávať svoju činnosť na Slovensku.

Otvárame kurz pre medzinárodných horských sprievodcov

Unpublished

Po ukončení prvého kurzu pre medzinárodných horských sprievodcov (IML) budeme v nasledujúcom roku otvárať nový kurz, ktorý bude obohatený o novinky v príjímacom procese, čím musíme splniť literu zákona. Samotný kurz bude prebiehať s malými úpravami v podobnom rozsahu, ako ten predchádzajúci.